جملات کوتاه و عکس های عاشقانه جدید برای پروفایل

جملات کوتاه و عکس های عاشقانه جدید برای پروفایل

جملات کوتاه و عکس های عاشقانه جدید برای پروفایل جملات کوتاه و عکس های عاشقانه   در گلستان یک گل بیخار میخواهم تورا کمتری می بینم و بسیار میخواهم تورا روزها در فکر توام شبها خوابت میبینم خواب شب پوچ است بیداری میخواهم تورا شب را به خواب‌ دیدن تو روز می‌ کنم با روزهای

جملات زیبا برای وضعیت واتساپ : مجموعه جملات زیبا و جالب برای پروفایل

جملات زیبا برای وضعیت واتساپ : مجموعه جملات زیبا و جالب برای پروفایل

جملات زیبا برای وضعیت واتساپ : مجموعه جملات زیبا و جالب برای پروفایل جملات زیبا برای وضعیت واتساپ   بِزَن بِه نابودی کَسی کِه بِهِش اِس میدادی➪➪➪  ✁تو بَغَل یِکی دیگه میخوندِش وحَذفِش میکَرد ومیگُفت:✃  ↞↞↞ایرانسِل بود….!!↠↠↠ من عادت کردم کسے نگرانم نباشہ… عادت کردم کسے سراغم رو نگیره… عادت کردم تنها باشم تا بعد

شعر و متن زیبا برای پروفایل : مجموعه نوشته های زیبا فیسبوکی

شعر و متن زیبا برای پروفایل : مجموعه نوشته های زیبا فیسبوکی

شعر و متن زیبا برای پروفایل : مجموعه نوشته های زیبا فیسبوکی شعر و متن زیبا برای پروفایل نه مثل كوه محكمم نه مثل رود جارى ام نه لايقم به دشمنى نه آن كه دوست دارى ام تو آن نگاه خيره اى در انتظار آمدن من آن دو پلك خسته كه به هم نمى گذارى

جدیدترین متنهای ادبی برای پروفایل : نوشته های ارزشمند و زیبا

جدیدترین متنهای ادبی برای پروفایل : نوشته های ارزشمند و زیبا

جدیدترین متنهای ادبی برای پروفایل : نوشته های ارزشمند و زیبا جدیدترین متنهای ادبی برای پروفایل   گاهے شرار شرم و گاهے شور شیدایــے این آتش از سر ڪہ برخیزد،تماشایــے ست دریا اگر سر میزند بر سنگ حق دارد تنها دواے درد عاشق،نا شڪیبایــے ست زیباے من! روزے ڪہ رفتے با خودم گفتم چیزے ڪہ