داستان خواندنی و جذاب ام داوود : ام داوود کیست؟

داستان خواندنی و جذاب ام داوود

داستان خواندنی و جذاب ام داوود : ام داوود کیست؟ داستان خواندنی و جذاب ام داوود     ام داوود مادر هم شیر و رضایی امام صادق « علیه السلام » است . داستان اعمال نیمه رجب و دعای معروف به ام داوود که شیخ صدوق ، شیخ طوسی ، علامه مجلسی و سید بن