برچسب: مهدی

آخرين سفير : امام دوازدهم آخرين سفير الهى

آخرين سفير : امام دوازدهم آخرين سفير الهى آخرين سفير : امام دوازدهم آخرين سفير الهى     بعد از آنكه در جاى خود دانستيم كه امامان بعد از پيغمبر منحصر در دوازده وجود مقدّس است. و آنها نيز همه معصوم و از هر گونه خطا و گناه و نافرمانى الهى و اعمال خلاف مصلحت […]

سؤال از امام زمان علیه السلام

سؤال از امام زمان علیه السلام سؤال از امام زمان علیه السلام   سعد بن عبدالله قمی می گوید: من مشغول جمع کردن مسائل پیچیده و مشکل علوم و یاد داشت کردن آن ها بودم تا این که شخصی از بهترین مردم شهر یعنی احمد بن اسحاق نایب امام حسن عسکری علیه السلام تصمیم به […]