سؤال از امام زمان علیه السلام

سؤال از امام زمان علیه السلام سؤال از امام زمان علیه السلام   سعد بن عبدالله قمی می گوید: من مشغول جمع کردن مسائل پیچیده و مشکل علوم و یاد داشت کردن آن ها بودم تا این که شخصی از بهترین مردم شهر یعنی احمد بن اسحاق نایب امام حسن عسکری علیه السلام تصمیم به