برچسب: میوه هایی که در قرآن آمده

نام میوه ها در آیات قرآن : شگفتی های قرآن درباره میوه ها و سبزیجات

نام میوه ها در آیات قرآن : شگفتی های قرآن درباره میوه ها و سبزیجات

نام میوه ها در آیات قرآن : شگفتی های قرآن درباره میوه ها و سبزیجات نام میوه ها در آیات قرآن   در قرآن, اين ميوه ها و سبزيجات نام برده شده اند خرما, انگور, زيتون, انار, موز, انجير, خيار, سير, عدس و پياز. تعدادي از آياتي که اين لغات در آنها تکرار شده اند, […]