برچسب: کارت پستال های نیمه شعبان برای تبریک

کارت پستال های نیمه شعبان برای تبریک

کارت پستال های نیمه شعبان برای تبریک   کارت پستال های نیمه شعبان برای تبریک عصر یک جمعه دلگیر، دلم گفت: بگویم، بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیدست، چرا آب به انسان نرسیدست، و هنوزم که هنوز است، غم عشق به پایان نرسیدست بگو حافظ دل‌خسته ز شیراز بیاید، بنویسد که هنوزم که هنوز […]